Hopp til hovedinnholdet

Grenland Vestfold Bestiller AS

Grenland Vestfold Bestiller AS

Grenland og Vestfold Bestiller AS er et forvaltnings- og bestillerselskap som ble etablert høsten 2019 for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og kloakkslam med høy klimanytte på vegne av eierne. Selskapet eies av Renovasjon i Grenland IKS, Vestfold avfall og ressurs AS, Tønsberg renseanlegg IKS og kommunene Bamble, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Siljan.

Leverandørdialog om konkurransegrunnlaget, slambehandlingsløsning

GVB avholdt leverandørdialog om konkurransegrunnlaget 17.11.2020, der også tilbakemelding på høringsinnspill ble gitt. Referat, presentasjon, deltakerliste, samt en sammenstilling av spørsmål/innspill i høringen og GVBs tilbakemelding kan laster ned her: 

 

Anskaffelsen er nå kunngjort

Konkurransegrunnlaget for anskaffelse av løsning for behandling og anvendelse av avløpsslam fra renseanlegg i GVB-kommuner, er nå kunngjort i Doffin og TED. Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig i Visma TendSign, som er GVBs konkurransegjennomføringsverktøy.

Alle henvendelser om anskaffelsen fra leverandører og potensielle tilbyder, må rettes til GVB via meldingstjenesten i Visma TendSign.

Konkurransegrunnlaget kan også lastes ned her:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Høring: Utkast til konkurransegrunnlag for anskaffelse av løsning for behandling og sluttdisponring av avløpsslam

Grenland Vestfold Bestiller AS (GVB) skal anskaffe løsning for behandling og sluttdisponring av avløpsslam. Som ledd i arbeidet med anskaffelsen, ønsker GVB innspill på sitt utkast til konkurransegrunnlag med vedlegg fra potensielle tilbydere og andre interessenter. Frist for høringinnspill er 22.09.2020. Innspillene bes sendt pr. e-post til post@gvb.as.

Les mer om høringen i: 

Notat om høring av KGL slambehandlingsløsning

Følgende dokumenter inngår i høringen: 

Konkurransegrunnlag

Dialogkonferanse om mulige løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam, 16.03.2020 i Oslo

Dialogkonferansen 16.03.20 er avlyst!

En oppsummering av materialet som skulle vært presentert på dialogkonferansen 16.03. og spørsmålene som skulle vært stilt og diskutert, er tilgjengelig ved å trykke på lenken nedenfor.

Oppsummering av presentasjoner

Trykk på lenken nedenfor for en oversikt over de som hadde meldt seg på til dialogkonferansen:

Påmeldte til dialogkonferansen 16.03.2020

 

Digital markedsdialog erstatter dialogkonferansen

Markedsdialogen om framtidige løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam er blitt gjennomført som digitale en-til-en møter via MS Teams. Referat som oppsummerer de åtte møtene GVB har hatt med leverandører er tilgjengelig nedenfor sammen med en sammenstilling av spørsmålene fra leverandørene med GVBs svar.

 

 

Tomteareal på Rygg tilgjengelig for etablering av behandlingsanlegg

Tønsberg kommunestyre har besluttet å stille et areal til disposisjon i forbindelse med GVBs anskaffelse av behandlingsløsning for slam. Arealet ligger i tilknytning til Den Magiske Fabrikken på Rygg i Tønsberg.  

Tilbydere som vurderer å benytte denne muligheten, og ønsker mer informasjon om størrelsen på tomteareal tilgjengelig for etablering av slambehandlingsanlegg, festeavgift, samt øvrige vilkår for festeavtale mv., kan ta kontakt med:

 • Svenn Terje Venjum, virksomhetsleder for eiendomsutvikling i Tønsberg kommune
 • Tlf: 91 15 57 74 
 • E-post: svenn.terje.venjum@tonsberg.kommune.no 

 

Informasjon om mengder og kvalitet avløpsvann

GVB har mottatt spørsmål fra markedet angående mengder avløpsvann og kvalitet som stilles til dette avløpsvannet for at det skal kunne slippes på avløpsnettet i Tønsberg kommune og videre belastes Tønsberg Renseanlegg. 

 • Tønsberg kommune har satt begrensinger på mengde påslipp av avløpsvann til sitt ledningsnett. Dagens grensen er satt til 3 liter/sekund. 

      Kontaktperson i Tønsberg kommune angående avløpsvann er Geir Johansen, geir.johansen@tonsberg.kommune.no, tlf. 995 50 911 

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har signalisert krav om nitrogenrensing. GVB vet imidlertid ikke hvilket krav som vil bli gjort gjeldende for et eventuelt slambehandlingsanlegg på Rygg. Dagens tilførsel av nitrogen til Tønsberg RA er ca. 300 tonn/år. Signalene fra Miljødirektoratet er at utslipp av nitrogen til ytre Oslofjord bør reduseres. 
 • Erfaringsmessig har rejektvann fra biogassanlegg svært høy alkalitet. Dette påvirker renseanleggets behov for kjemikaliebruk og dermed kostnadene i stor grad. Gjeldende krav hos Tønsberg RA er at alkalitetet ikke skal være større enn 50 mekv/liter. NB! Vi gjør oppmerksom på at denne grensen er en foreløpig grense. Tønsberg RA vil i det videre arbeidet med anskaffelsen vurdere hva som er det reelle behovet, og eksakt krav til rejektvannets alkalitet vil bli fastsatt i det endelige konkurransegrunnlaget. 
 • Kommunen innkrever gebyr på behandling av avløpsvann. Satser for 2020 i Tønsberg kommune er kr 14,77 pr. m3 (ekskl. mva.). For bedrifter med særlig forurensende avløpsvann avkreves et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyr avkreves for vann som overskrider følgende konsentrasjoner: 
  • KOF> 600 mg/l
  • Fosfor > 10 mg/l
  • SS > 400 mg/l

Kopi av beregningsmodell som ble brukt i 2018 kan lastes ned her:

Denne modellen bygger på Norsk Vanns rapport 149/2006. Rapporten fra Norsk Vann ble revidert i 2017 (rapport 228/2017) og kommunens beregningsmåte er også under revisjon.

Kontaktperson i Tønsberg kommune angående tilleggsgebyr er Ellen Pedersen, ellen.pedersen@tonsberg.kommune.no, tlf. 996 47 564.

Telefon og e-post

Anne Berit Steinseth, daglig leder
35 10 10 16 | 41 54 15 04

Anita Eide
35 10 10 21 | 90 28 06 58

E-post: post@gvb.as 

Postadresse

Grenland Vestfold Bestiller AS
c/o Renovasjon i Grenland IKS
Postboks 3046
3707 Skien

Fakturaadresse

Grenland Vestfold Bestiller AS
c/o Renovasjon i Grenland IKS
Fakturamottak 
Postboks 35
3701 Skien

E-post: faktura@gvb.as

Org.nr: 924 332 050

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.